Om Warpcrew

Informasjon om WarpCrew

[11.01.2007 kl. 00:14]

WarpCrew er med sine 650 medlemmer, en av Norges største frivillige non-profit LAN-organisasjoner. De fleste medlemene er fra Rogaland, men vi har også medlemer fra andre deler av landet. Vi arrangerer datasamlingene warpzone og MetroLAN, begge i Stavanger, begge rusfri. Warpzone er størst og avholdes hver høst- og vinterferie mens MetroLAN er mindre og blir avholdt hver 2. måned.

WarpCrew har arrangert datasamlinger siden 1997. Vi er organisert gjennom et arbeidsutvalg (drift og planlegging av warpzone), et styre (økonomi, ta seg av organisasjonens fremtid og kontrollere AU) og et årsmøte (øverste organ).


Vedtekter og medlemmer

[29.01.2024 kl. 22:04]

- Vedtekter for Warpcrew

En blir medlem i WarpCrew ved å delta og ha betalt billett på et arrangement i det aktuelle kontingentåret. Billettpris på første arrangement inkluderer kontingent. Crew, styret og arbeidsutvalg regnes også for medlemmer i organisasjonen. Medlemskap uten å ha deltatt på et arrangement koster kroner 100 per år.


Hyperion

[14.05.2005 kl. 16:33]

WarpCrew er tilsluttet Hyperion. Hyperion - Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser (N4F) er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedfokus på spillhobbyen (dataspill, brettspill, rollespill, kortspill, miniatyrspill, levende rollespill (laiv), historisk gjenskapning, samt strategi- og simuleringsspill generelt), datahoppyen (datatreff, internett og IKT generelt) og mediebaserte interesser (science fiction, fantasy og horror i litteratur, media og samfunn, samt animasjon, tegnefilm og tegneserier). Per i dag har Hyperion rundt 12 000 medlemer.

Besøk Hyperion på www.n4f.no.WarpCrew - post@warpcrew.com