Hovedside

Årsmøte 2009

[12.01.2009 kl. 21:24]

WarpCrew sitt årsmøtet vil bli avholdt tirsdag 27. januar kl 17:00 på Metropolis i Stavanger. Årsmøtet er det øverste organet i WarpCrew og her bestemmes vedtekter og i store trekk hva som skal skje i regi av WarpCrew det kommende året. En annen viktig oppgave for årsmøtet er å velge personer til styret og arbeidsutvalget.

Alle medlemmer av WarpCrew kan delta på årsmøtet med stemmerett. Medlemmer er alle som har betalt kontingent eller deltatt og kjøpt billett (altså betalt kontingent gjennom billett) til ett av WarpCrews arrangementer (warpzone, MetroLAN) i det foregående året (2008).

Dersom du ønsker å stille til valg eller har forslag til vedtektsendringer, oppfordres du til å sende en mail til styret@warpcrew.com i god tid før årsmøtet. Alle medlemmer i arbeidsutvalget samt tre styremedlemmer er på valg i år.

Se også:
- Gjeldende vedtekter
- Tillitsvalgte 2008

mvh.
Styret i WarpCrew


Arbeidsprogram

[03.03.2008 kl. 18:44]

Arbeidsprogrammet for 2008 er nå lagt ut på nettet og inneholder de oppgavene vi skal ta for oss gjennom året. Arbeidsutvalget er giret på å få jobbet med sakene på programmet og håper også at andre kommer med innspill. Ut fra programmet kan man se at vi satser på å få til et arrangement i starten av mai, et rundt Age of Conan-lanseringen samt warpzone i høstferien. Det _kan_ også være at det blir avholdt tema-LAN av ulikt slag. Et organisasjonskart er også lagt ut.

- Arbeidsprogram 2008
- Organisasjonskart 2008


Referat fra årsmøtet 2008

[19.02.2008 kl. 18:51]

Vi har nå fått lagt ut referat fra årsmøtet 23. januar 2008. Har også lagt ut oppdaterte vedtekter. Alle filene er i PDF-format.

- Referat fra årsmøtet 23.01.2008
- Vedtekter for WarpCrew per 23.01.2008

I år ønsker vi å få lagt ut en del referater og dokumenter her på nettsidene, så det kan være en god idé å ta en titt innom av og til.Årsmøte 2008

[10.01.2008 kl. 00:02]

WarpCrew sitt årsmøtet vil bli avholdt onsdag 23. januar kl 18:00 på Metropolis i Stavanger. Årsmøtet er det øverste organet i WarpCrew og her bestemmes vedtekter og i store trekk hva som skal skje i regi av WarpCrew i det kommende året. En annen viktig oppgave for årsmøtet er å velge personer til styret og arbeidsutvalget.

Alle medlemmer av WarpCrew kan delta på årsmøtet med stemmerett. Medlemmer er alle som har deltatt og kjøpt billett (altså betalt kontingent gjennom billett) til ett av WarpCrews arrangementer (warpzone, MetroLAN) i det foregående året (2007) og medlemmer i crew, styret eller arbeidsutvalg som har betalt kontingent.

Dersom du ønsker å stille til valg eller har forslag til vedtektsendringer, oppfordres du til å sende en mail til styret@warpcrew.com innen 16. januar. Alle medlemmer i arbeidsutvalget samt styrets leder og et styremedlem er på valg i år.

Ønsker du å engasjere deg i WarpCrew, men kanskje ikke ønsker å være crewleder, oppfordrer vi deg allikevel til å ta kontakt i forkant samt møte opp på årsmøtet. Det vil bli lagt frem forslag til vedtektsendringer angående AUs sammensetning, og dessuten trenger vi medlemmer til styret!

- Gjeldende vedtekter. vedtatt 6. januar 2007
- Tilitsvalgte for 2007
Sider
Forrige - 1 2 3 4 5 - NesteWarpCrew - post@warpcrew.com