Hovedside

Referat fra årsmøtet 2008

[19.02.2008 kl. 18:51]

Vi har nå fått lagt ut referat fra årsmøtet 23. januar 2008. Har også lagt ut oppdaterte vedtekter. Alle filene er i PDF-format.

- Referat fra årsmøtet 23.01.2008
- Vedtekter for WarpCrew per 23.01.2008

I år ønsker vi å få lagt ut en del referater og dokumenter her på nettsidene, så det kan være en god idé å ta en titt innom av og til.Årsmøte 2008

[10.01.2008 kl. 00:02]

WarpCrew sitt årsmøtet vil bli avholdt onsdag 23. januar kl 18:00 på Metropolis i Stavanger. Årsmøtet er det øverste organet i WarpCrew og her bestemmes vedtekter og i store trekk hva som skal skje i regi av WarpCrew i det kommende året. En annen viktig oppgave for årsmøtet er å velge personer til styret og arbeidsutvalget.

Alle medlemmer av WarpCrew kan delta på årsmøtet med stemmerett. Medlemmer er alle som har deltatt og kjøpt billett (altså betalt kontingent gjennom billett) til ett av WarpCrews arrangementer (warpzone, MetroLAN) i det foregående året (2007) og medlemmer i crew, styret eller arbeidsutvalg som har betalt kontingent.

Dersom du ønsker å stille til valg eller har forslag til vedtektsendringer, oppfordres du til å sende en mail til styret@warpcrew.com innen 16. januar. Alle medlemmer i arbeidsutvalget samt styrets leder og et styremedlem er på valg i år.

Ønsker du å engasjere deg i WarpCrew, men kanskje ikke ønsker å være crewleder, oppfordrer vi deg allikevel til å ta kontakt i forkant samt møte opp på årsmøtet. Det vil bli lagt frem forslag til vedtektsendringer angående AUs sammensetning, og dessuten trenger vi medlemmer til styret!

- Gjeldende vedtekter. vedtatt 6. januar 2007
- Tilitsvalgte for 2007


Referat fra årsmøtet 2007

[11.01.2007 kl. 00:15]

Vi har nå fått lagt ut referat fra årsmøtet 6. januar 2007. Har også lagt ut oppdaterte vedtekter. Alle filene er i PDF-format.

- Referat fra årsmøtet 06.01.2007
- Vedtekter for WarpCrew per 06.01.2007Årsmøte i WarpCrew 2007

[09.12.2006 kl. 16:18]

WarpCrew sitt årsmøtet vil bli avholdt lørdag 6. januar kl 15:00 på Metropolis i Stavanger. Årsmøtet er det øverste organet i WarpCrew og her bestemmes vedtekter og i store trekk hva som skal skje i regi av WarpCrew i det kommende året. En annen viktig oppgave for årsmøtet er å velge personer til styret og arbeidsutvalget.

Alle medlemmer av WarpCrew kan delta på årsmøtet med stemmerett. Medlemmer er alle som har deltatt og kjøpt billett (altså betalt kontingent gjennom billett) til ett av WarpCrews arrangementer (warpzone, MetroLAN) i det foregående året (2006) samt deltakere på LyseLAN 2006 og medlemmer i crew, styret eller arbeidsutvalg som har betalt kontingent.

Dersom du ønsker å stille til valg eller har forslag til vedtektsendringer, må du sende en mail til aarsmote@warpcrew.com innen 31. desember.
Alle medlemmer i arbeidsutvalget samt styrets nestleder, 2 styremedlemmer og varamedlemmer er på valg i år.

- Gjeldende vedtekter. vedtatt 25. januar 2006
- Tilitsvalgte for 2006 (utenom presseansvarlig)
Sider
Forrige - 1 2 3 4 5 6 7 - NesteWarpCrew - post@warpcrew.com