Hovedside

Årsmøte 2015

[03.02.2015 kl. 22:28]

WarpCrew sitt årsmøte vil bli avholdt Onsdag 18. Februar kl 20:00 i Randaberg Arena. Årsmøtet er det øverste organet i WarpCrew og her bestemmes vedtekter og i store trekk hva som skal skje i regi av WarpCrew i det kommende året. En annen viktig oppgave for årsmøtet er å velge personer til sentrale verv i organisasjonen.

Alle medlemmer av WarpCrew kan delta på årsmøtet med stemmerett. Medlemmer er alle som har deltatt og kjøpt billett (altså betalt kontingent gjennom billett) til ett av WarpCrews arrangementer (warpzone) i det foregående året (2014) og medlemmer i crew og styret som har betalt kontingent.

Dersom du ønsker å stille til valg eller har forslag til vedtektsendringer, oppfordres du til å sende en mail til styret@warpcrew.com innen 16. Februar.

Verv som skal på valg:
Nestleder / Kasserer
Warpzone sjef
Styremedlem
1-4stk Varamedlemmer
Revisor

Gjeldende vedtekter:
Vedtekter 2014

mvh.
Styret i Warpcrew


Årsmøte 2014

[15.01.2014 kl. 09:38]

WarpCrew sitt årsmøte vil bli avholdt Onsdag 29. Januar kl 18:00 i Randaberg Arena. Årsmøtet er det øverste organet i WarpCrew og her bestemmes vedtekter og i store trekk hva som skal skje i regi av WarpCrew i det kommende året. En annen viktig oppgave for årsmøtet er å velge personer til sentrale verv i organisasjonen.

Alle medlemmer av WarpCrew kan delta på årsmøtet med stemmerett. Medlemmer er alle som har deltatt og kjøpt billett (altså betalt kontingent gjennom billett) til ett av WarpCrews arrangementer (warpzone) i det foregående året (2013) og medlemmer i crew og styret som har betalt kontingent.

Dersom du ønsker å stille til valg eller har forslag til vedtektsendringer, oppfordres du til å sende en mail til styret@warpcrew.com innen 27. Januar.

Verv som skal på valg:
Styreleder
Marked- og Sponsoransvarlig
1-4stk Varamedlemmer
Revisor

Gjeldende vedtekter:
Vedtekter 2013

mvh.
Styret i WarpCrew


Referat fra årsmøte 2013

[16.02.2013 kl. 13:39]

- Referat - årsmøte 2013
- Styrets årsberetning 2012, lagt frem på årsmøtet
- Regnskap 2012, lagt frem på årsmøtet
- Balanse 2012, lagt frem på årsmøtet
- Gjeldende vedtekter, oppdatert etter årsmøtet
- Budsjett 2013, vedtatt av årsmøtet


Referat fra årsmøte 2012

[21.07.2012 kl. 13:09]

Vi har nå fått lagt ut referat fra årsmøtet 30. januar 2012.

- Referat fra årsmøtet 30.01.2012
Sider
Forrige - 1 2 3 4 5 - NesteWarpCrew - post@warpcrew.com