Hovedside

Innkalling til årsmøte for Warpcrew 2023

[18.04.2023 kl. 21:10]

Sted: Lyses lokaler på Mariero, Breiflåtveien 18, Stavanger

Tid: Tirsdag 9. mai, 18:00

Siden det er få medlemmer fra året 2022 ønsker vi å særlig informere om at det kun er betalende medlemmer for gjeldende år (2022) som har tale-, forslags- og stemmerett.

Dersom du ikke har betalt kontingent for 2022 kan dette gjøres via Vipps. Betal 100,- til #133022 før årsmøtet. (Husk å merke betaling med "Kontingent 2022 og navn".)

Årsmøte vil i år kun foregå fysisk, det vil ikke bli mulighet for digital deltakelse. Det vil bli bestilt en begrenset mengde pizza til deltakerne.

Saksliste

Velkommen

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste

Konstituering

Valg av møteleder

Valg av referent

Valg av tellekorps

Valg av referatunderskrivere

Årsberetning fra styret

Godkjenning av årsberetning fra styret

Årsberetning fra Arbeidsutvalget

Godkjenning av årsberetning fra arbeidsutvalget

Godkjenning av regnskap 2022

Behandling av innkomne saker

Godkjenning av budsjett 2023

Vedtektsendringer

Valg

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er tirsdag 2. mai. Saker kan meldes på e-post til styret@warpcrew.com.

Vell møtt!

Med vennlig hilsen
Warpcrew styret


Innkalling til Årsmøte for Warpcrew 2020

[29.11.2019 kl. 09:46]

Medlemskap inngås ved å delta på våre arrangement eller som crew for året som er gått.

Kort oppsummert: Dersom du har betalt kontingenten for 2019, kan du stille med stemmerett og avgjøre fremtiden til Warpcrew. Dette gjelder både deltakere og crew.

Med hjemmel i vedtektenes § 2-1 kalles det med dette inn til Årsmøte.

Årsmøtet er Warpcrews øverste myndighet og skal blant annet behandle organisatoriske endringer, budsjett og valg av styremedlemmer/arbeidsutvalg for 2019.Foreløpig agenda:

-Konstituering (godkjenning av innkalling, valg av møteleder, valg av referent, valg av tellekorps og valg av to signatører av møtereferatet)

-Kort innføring i organisasjonsstruktur og ansvarsfordeling innad i organisasjonen


-Årsberetning fra styret

-Regnskap for forrige kalenderår

-Budsjett for inneværende kalenderår

-Vedtektsendringer

-ValgStyret er ansvarlig for å behandle innkommende forslag og legger frem sin innstilling i alle saker og vedtar dagsorden. Dersom et medlem krever det, skal det avholdes skriftlig votering om et fremlegg.Posisjoner i Styret på valg

Styreleder

Styremedlem 2

Styremedlem 3


Varamedlem


RevisorPosisjoner i AU på valg:

Nestleder

Koordinator 1

Koordinator 2Sted: Lyse, Breiflåtveien 18, Stavanger

Tid: 11. januar 2020. Møtestart er 17.00

Facebook Event på Warpcrew felles gruppenViktige frister å forholde seg til før Årsmøte:

4. januar: Frist for å nominere kandidater til valg.

4. januar: Frist for å melde opp saker til behandling på Årsmøtet.

4. januar: Frist for å levere inn forslag til vedtektsendringer. Gjeldende vedtekter kan lastes ned på warpcrew.com

Alle nominasjoner, saker og vedtektsendringer sendes inn via google forms: https://docs.google.com/forms/d/1_izL0SMtWIC8esvv5iwZZ0t8J_FMIsyTmrM4FWuiAOQ/viewform?edit_requested=true

All relevant informasjon og sakspapirer til møtet publiseres på nett og/eller facebook samt vil være tilgjengelig i papirformat under møtet.

Husk å meld deg inn i facebook gruppen "Warpcrew Felles" for å holde deg oppdatert på hva som skjer i organisasjonen.

Skulle du ha spørsmål til innkallingen kan disse rettes til styret@warpcrew.comMed vennlig hilsen:

Styret i Warpcrew


Innkalling til Årsmøte for Warpcrew 2019

[29.01.2019 kl. 09:25]

Medlemskap inngås ved å delta på våre arrangement eller som crew for året som er gått.

Kort oppsummert: Dersom du har betalt kontingenten for 2018, kan du stille med stemmerett og avgjøre fremtiden til Warpcrew. Dette gjelder både deltakere og crew.

Med hjemmel i vedtektenes § 2-1 kalles det med dette inn til Årsmøte.

Årsmøtet er Warpcrew's øverste myndighet, og skal blant annet behandle organisatoriske endringer, budsjett og valg av styremedlemmer/arbeidsutvalg for 2019.


Foreløpig agenda:
-Konstituering (godkjenning av innkalling, valg av møteleder, valg av referent, valg av tellekorps og valg av to signatører av møtereferatet)

-Årsberetning fra styret

-Regnskap for forrige kalenderår

-Budsjett for inneværende kalenderår

-Vedtektsendringer

-Valg


Styret er ansvarlig for å behandle innkommende forslag og legge legger frem sin innstilling i alle saker og vedta dagsorden. Dersom et medlem krever det, skal det avholdes skriftlig votering om et fremlegg.


Posisjoner i Styret på valg

Styremedlem 1

Varamedlem

Økonomiansvarlig

RevisorPosisjoner i AU på valg:

Leder

Koordinator 3

Koordinator 4Sted: Lyse, Breiflåtveien 18

Tid: 5. februar 2019. Møtestart er 19.00

Facebook Event på Warpcrew felles gruppen


Viktige frister å forholde seg til før Årsmøte:

25. januar: Frist for å nominere kandidater til valg.

25. januar: Frist for å melde opp saker til behandling på Årsmøtet.

25. januar: Frist for å levere inn forslag til vedtektsendringer. Gjeldende vedtekter kan lastes ned på warpcrew.com

Alle nominasjoner, saker og vedteksendringer sendes inn via google forms: Skjema

All relevant informasjon og sakspapirer til møtet publiseres på nett og/eller facebook samt vil være tilgjengelig i papirformat under møtet.

Husk å meld deg inn i facebook gruppen "Warpcrew Felles" for å holde deg oppdatert på hva som skjer i organisasjonen.

Skulle du ha spørsmål til innkallingen kan disse rettes til styret@warpcrew.com

Med vennlig hilsen:
Styret i Warpcrew


Årsmøte 2018

[26.02.2018 kl. 14:15]

WarpCrew sitt årsmøte vil bli avholdt 27. februar 2018 Kl 18:00, i Sandnes Sparebank sine lokaler

Årsmøtet er det øverste organet i WarpCrew og her bestemmes vedtekter og i store trekk hva som skal skje i regi av WarpCrew i det kommende året. En annen viktig oppgave for årsmøtet er å velge personer til sentrale verv i organisasjonen.

Alle medlemmer av WarpCrew kan delta på årsmøtet med stemmerett. Medlemmer er alle som har deltatt og kjøpt billett (altså betalt kontingent gjennom billett) til ett av WarpCrews arrangementer (warpzone) i det foregående året (2017) og medlemmer i crew og styret som har betalt kontingent.

Viktige frister å forholde seg til før Årsmøte:
24. Februar: Frist for å nominere kandidater til valg. Nominasjoner registreres ved å gå til Nominasjoner 2018
24. Februar: Frist for å melde opp saker til behandling på Årsmøtet. Dersom du vil melde opp en sak, gå til Meld sak
24. Februar: Frist for å levere inn forslag til vedtektsendringer. Forslag registreres Meld vedtektsendringer

Verv som er på valg i år:

Styret

  • Styreleder

  • Styremedlem 2

  • Styremedlem 3

  • Varamedlem

  • RevisorArbeidsutvalget

  • Nestleder

  • Markedsansvarlig

  • Event Chief

  • Tech ChiefSaksliste:
Saksliste Årsmøte 2018

Gjeldende vedtekter:
Vedtekter 2016

Alle nominasjoner / vedteksendringer må være registrert før 26. Februar 2018


mvh.
Styret i Warpcrew
Sider
1 2 3 4 5 - NesteWarpCrew - post@warpcrew.com