Hovedside

Innkalling til Årsmøte for Warpcrew 2019

[29.01.2019 kl. 09:25]

Medlemskap inngås ved å delta på våre arrangement eller som crew for året som er gått.

Kort oppsummert: Dersom du har betalt kontingenten for 2018, kan du stille med stemmerett og avgjøre fremtiden til Warpcrew. Dette gjelder både deltakere og crew.

Med hjemmel i vedtektenes § 2-1 kalles det med dette inn til Årsmøte.

Årsmøtet er Warpcrew's øverste myndighet, og skal blant annet behandle organisatoriske endringer, budsjett og valg av styremedlemmer/arbeidsutvalg for 2019.


Foreløpig agenda:
-Konstituering (godkjenning av innkalling, valg av møteleder, valg av referent, valg av tellekorps og valg av to signatører av møtereferatet)

-Årsberetning fra styret

-Regnskap for forrige kalenderår

-Budsjett for inneværende kalenderår

-Vedtektsendringer

-Valg


Styret er ansvarlig for å behandle innkommende forslag og legge legger frem sin innstilling i alle saker og vedta dagsorden. Dersom et medlem krever det, skal det avholdes skriftlig votering om et fremlegg.


Posisjoner i Styret på valg

Styremedlem 1

Varamedlem

Økonomiansvarlig

RevisorPosisjoner i AU på valg:

Leder

Koordinator 3

Koordinator 4Sted: Lyse, Breiflåtveien 18

Tid: 5. februar 2019. Møtestart er 19.00

Facebook Event på Warpcrew felles gruppen


Viktige frister å forholde seg til før Årsmøte:

25. januar: Frist for å nominere kandidater til valg.

25. januar: Frist for å melde opp saker til behandling på Årsmøtet.

25. januar: Frist for å levere inn forslag til vedtektsendringer. Gjeldende vedtekter kan lastes ned på warpcrew.com

Alle nominasjoner, saker og vedteksendringer sendes inn via google forms: Skjema

All relevant informasjon og sakspapirer til møtet publiseres på nett og/eller facebook samt vil være tilgjengelig i papirformat under møtet.

Husk å meld deg inn i facebook gruppen "Warpcrew Felles" for å holde deg oppdatert på hva som skjer i organisasjonen.

Skulle du ha spørsmål til innkallingen kan disse rettes til styret@warpcrew.com

Med vennlig hilsen:
Styret i Warpcrew


Årsmøte 2018

[26.02.2018 kl. 14:15]

WarpCrew sitt årsmøte vil bli avholdt 27. februar 2018 Kl 18:00, i Sandnes Sparebank sine lokaler

Årsmøtet er det øverste organet i WarpCrew og her bestemmes vedtekter og i store trekk hva som skal skje i regi av WarpCrew i det kommende året. En annen viktig oppgave for årsmøtet er å velge personer til sentrale verv i organisasjonen.

Alle medlemmer av WarpCrew kan delta på årsmøtet med stemmerett. Medlemmer er alle som har deltatt og kjøpt billett (altså betalt kontingent gjennom billett) til ett av WarpCrews arrangementer (warpzone) i det foregående året (2017) og medlemmer i crew og styret som har betalt kontingent.

Viktige frister å forholde seg til før Årsmøte:
24. Februar: Frist for å nominere kandidater til valg. Nominasjoner registreres ved å gå til Nominasjoner 2018
24. Februar: Frist for å melde opp saker til behandling på Årsmøtet. Dersom du vil melde opp en sak, gå til Meld sak
24. Februar: Frist for å levere inn forslag til vedtektsendringer. Forslag registreres Meld vedtektsendringer

Verv som er på valg i år:

Styret

  • Styreleder

  • Styremedlem 2

  • Styremedlem 3

  • Varamedlem

  • RevisorArbeidsutvalget

  • Nestleder

  • Markedsansvarlig

  • Event Chief

  • Tech ChiefSaksliste:
Saksliste Årsmøte 2018

Gjeldende vedtekter:
Vedtekter 2016

Alle nominasjoner / vedteksendringer må være registrert før 26. Februar 2018


mvh.
Styret i Warpcrew


Årsmøte 2015

[03.02.2015 kl. 22:28]

WarpCrew sitt årsmøte vil bli avholdt Onsdag 18. Februar kl 20:00 i Randaberg Arena. Årsmøtet er det øverste organet i WarpCrew og her bestemmes vedtekter og i store trekk hva som skal skje i regi av WarpCrew i det kommende året. En annen viktig oppgave for årsmøtet er å velge personer til sentrale verv i organisasjonen.

Alle medlemmer av WarpCrew kan delta på årsmøtet med stemmerett. Medlemmer er alle som har deltatt og kjøpt billett (altså betalt kontingent gjennom billett) til ett av WarpCrews arrangementer (warpzone) i det foregående året (2014) og medlemmer i crew og styret som har betalt kontingent.

Dersom du ønsker å stille til valg eller har forslag til vedtektsendringer, oppfordres du til å sende en mail til styret@warpcrew.com innen 16. Februar.

Verv som skal på valg:
Nestleder / Kasserer
Warpzone sjef
Styremedlem
1-4stk Varamedlemmer
Revisor

Gjeldende vedtekter:
Vedtekter 2014

mvh.
Styret i Warpcrew


Årsmøte 2014

[15.01.2014 kl. 09:38]

WarpCrew sitt årsmøte vil bli avholdt Onsdag 29. Januar kl 18:00 i Randaberg Arena. Årsmøtet er det øverste organet i WarpCrew og her bestemmes vedtekter og i store trekk hva som skal skje i regi av WarpCrew i det kommende året. En annen viktig oppgave for årsmøtet er å velge personer til sentrale verv i organisasjonen.

Alle medlemmer av WarpCrew kan delta på årsmøtet med stemmerett. Medlemmer er alle som har deltatt og kjøpt billett (altså betalt kontingent gjennom billett) til ett av WarpCrews arrangementer (warpzone) i det foregående året (2013) og medlemmer i crew og styret som har betalt kontingent.

Dersom du ønsker å stille til valg eller har forslag til vedtektsendringer, oppfordres du til å sende en mail til styret@warpcrew.com innen 27. Januar.

Verv som skal på valg:
Styreleder
Marked- og Sponsoransvarlig
1-4stk Varamedlemmer
Revisor

Gjeldende vedtekter:
Vedtekter 2013

mvh.
Styret i WarpCrew
Sider
1 2 3 4 5 6 7 - NesteWarpCrew - post@warpcrew.com