Hovedside

Webside

[14.05.2005 kl. 16:42]

Websiden er oppdatert med det designet som skal være der. Det er også lagt til et systemet for oppdatering for å lette arbeidet på de som jobber med den.


Årsmøtet - 22. jan kl 14:00 på Metropolis

[14.05.2005 kl. 15:43]

Årsmøtet er det øverste organet i WarpCrew og her bestemmes vedtekter og i store trekk hva som skal skje i regi av WarpCrew i det kommende året.
En annen viktig oppgave for årsmøtet er å velge personer til styret og arbeidsutvalget.

Alle medlemmer av WarpCrew kan delta på årsmøtet med stemmerett. Medlemmer er alle som har deltatt og kjøpt billett til ett av WarpCrews arrangementer
i det foregående året (wz, MetroLAN) samt medlemmer i crew, styret eller arbeidsutvalg.

Dersom du er medlem i WarpCrew og ønsker å delta må du sende en mail til aarsmote@warpcrew.com innen 19. januar
slik at vi får en oversikt over hvor mange som kommer.
Sider
Forrige - 1 2 3 4 5 6 7WarpCrew - post@warpcrew.com